logo
Waarom een Schiedamse muziek inventarisatie?
The Madmen
Klik hier voor meer informatie
Bron : Dutch Sixties Beatgroups

De bedoeling van deze site is dat er zo veel mogelijk informatie verzameld wordt rond de muziekbeoefening in Schiedam door de jaren heen.

Als je nu informatie zoekt over een band of artiest uit het (niet zo verre) verleden, dan blijkt vaak al snel dat er niet zo veel informatie te vinden is. Als je geluk hebt dan kan je nog steunen op het geheugen van een aantal personen maar dat is het dan wel.
Als een orkest stopt met het maken van muziek dan lijken ook alle sporen daarvan uitgewist te worden.

Op plaatsen zoals het gemeente archief zijn soms nog wel wat foto's te vinden, maar vaak zijn die dan zonder - of met de verkeerde namen opgenomen. En vaak is ook de gebeurtenis ter gelegenheid waarvan een foto gemaakt is niet, of onjuist vermeld.
Kranten zijn tegenwoordig wel terug te zoeken in databases, maar de berichtgeving in Schiedam over de muziek is in het verleden nou niet bepaald uitvoerig geweest.

Lastig om zo nog informatie boven water te krijgen over de muziek waar je in je jonge jaren naar luisterde. Het wordt helemaal moeilijk om nog te weten te komen waar je ouders of grootouders naar luisterden.

Om die situatie voor de toekomst te verbeteren is deze site in het leven geroepen. Hier willen we zoveel mogelijk feiten, foto's en verhalen bij elkaar brengen en min of meer georganiseerd te lezen aanbieden via het internet.
Feiten, foto's en verhalen die wij zelf niet hebben maar die door de lezer worden aangedragen.

Als al die gegevens zo zijn gecheckt en voorzien zijn van zoveel mogelijk feiten en data dan kunnen we ze bundelen en dan bijvoorbeeld in bewaring geven bij het gemeente-archief.
Zodat volgende generaties die op zoek gaan naar feiten over de Schiedamse muziek dat op één plek online kunnen vinden.

Zoals we hierboven al aangaven zijn we op zoek naar feiten, foto's en verhalen over de muziek in Schiedam.
Mocht je dus informatie hebben over muzikanten van wie de activiteiten iets verder gaan dan hun optreden op de gouden bruiloft van opa en oma, dan zij wij daarin zeer geïnteresseerd.

De informatie kan doorgegeven worden via het contact formulier. Of geef een e-mail adres door zodat er contact opgenomen kan worden.

Terug
een service van

Stichting CCV

Stichting CCV